„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

Firma CIRO Bartosz Turczynowicz w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizuje projekt pt.: „Rozwój przedsiębiorstwa CIRO poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Strona internetowa beneficjenta: www.ciro.pl

Przydatne linki:
www.mrr.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.parp.gov.pl